Deze website is vanaf 1 januari 2013 niet meer actief.
Als u het programma wilt doorlopen om een bewijs van deelname te verkrijgen van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf Amsterdam, dan kunt u gaan naar:

www.veiligheidlangsdemetrobaan.nl

Als u het programma wilt doorlopen om een bewijs van toegang voor ProRail terrein te krijgen, dan kunt u gaan naar:

www.toegangtothetspoor.nl

Voor het volgen van de toets op www.toegangtothetspoor.nl
dient u te beschikken over een inlogcode. Deze kunt u aanvragen bij de verstrekker van het bewijs van toegang binnen uw bedrijf.